ZŠ Kunovice, U Pálenice - Úvod - Kroužky - ZŠ Kunovice U P@ álenice

Významné informace

Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Olomouc

Soutěž Zlatý Amos

Rodiče vítáni

Aktuální fotoalba

Kroužky

V této rubrice najdete seznam kroužků, které naši vyučující nabízejí dětem pro školní rok 2014/2015. Kroužky začínají pracovat v říjnu a končí na přelomu května a června. Za školní kroužky se platí 100,- Kč na jedno dítě a kroužek za jedno pololetí (podrobnosti o způsobu platby u vedoucích kroužků a u třídních učitelů). Zdůrazňujeme, že tyto peníze jsou využity jen a pouze na materiální vybavení jednotlivých kroužků.

Soubory ke stažení

Rychlý kontakt: