ZŠ Kunovice, U Pálenice - O škole - Školní poradenské pracoviště - ZŠ Kunovice U P@ álenice

Významné informace

Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Olomouc

Soutěž Zlatý Amos

Rodiče vítáni

Aktuální fotoalba

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje pedagogicko - psychologickou poradenskou pomoc žákům, učitelům i rodičům. Zaměřuje se na problémy žáků ve školním prostředí, velká pozornost se věnuje všem rizikům, která mohou proces vzdělávání negativně ovlivnit.

V přiložené prezentaci se dozvíte, kdo se na preventivní činnosti podílí a jaké jsou jeho možnosti. Prezentace podrobně popisuje kompetence školní psycholožky, minimální preventistky a výchovné poradkyně. Naše školní poradenské pracoviště je určeno jak žákům, tak rodičům.

Pochopitelně ale umíme doporučit také externího dětského psychologa a logopeda, se kterými naše škola spolupracuje.

Dětského psychologa nejlépe doporučí Mgr. Michaela Hubíková, tel. 572 549 221, skolnipsycholog@zskunup.cz.

Logopeda nejlépe doporučí Mgr. Ivana Janásová, tel. 572 549 221, janasova@zskunup.cz

Soubory ke stažení

Rychlý kontakt: