ZŠ Kunovice, U Pálenice - Úvod - Školní družina - ZŠ Kunovice U P@ álenice

Významné informace

Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Olomouc

Soutěž Zlatý Amos

Rodiče vítáni

Aktuální fotoalba

Školní družina

Provoz

Provoz školní družiny je rozvržen tak, aby vyhovoval potřebám žáků i rodičů.

Pondělí - Pátek : 6:30 – 7:50 a 11:40 – 16:00

Školní družinu navštěvují i žáci dojíždějící a nepravidelně i žáci navštěvující náboženství a různé kroužky. K činnostem využíváme kromě našich oddělení také školní klub, tělocvičnu, učebnu výtvarné výchovy, cvičnou kuchyňku a školní hřiště.

Rychlý kontakt: