ZŠ Kunovice, U Pálenice - Pro rodiče - Třídní schůzky a konzultační hodiny - ZŠ Kunovice U P@ álenice

Významné informace

Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Olomouc

Soutěž Zlatý Amos

Rodiče vítáni

Aktuální fotoalba

Třídní schůzky a konzultační hodiny

Po projednání s hlavním výborem Sdružení rodičů při naší základní škole se při plánování třídních schůzek řídíme následující zásadou: S informacemi o individuálním prospěchu a chování Vašich dětí jsme Vám k dispozici pravidelně jednou za měsíc v konzultačních hodinách vždy od 14:00 do 17:00(přesná data konzultačních hodin najdete v dokumentu v této rubrice), v práci s kolektivem rodičů jednotlivých tříd dáváme výraznou pravomoc třídním učitelům. Platí tak, že v termínu společném pro všechny třídy organizujeme „klasické" třídní schůzky (týkající se výhradně informací o třídě, třídním kolektivu apod.) pouze dvakrát během školního roku(přesné termíny najdete v dokumentu v této rubrice). Další schůzky budou třídní učitelé svolávat na základě analýzy stavu v jednotlivých třídách, navrhnout svolání třídní schůzky mohou i rodiče sami. Podporou konzultačních hodin chceme zamezit dlouhým frontám, které se během rodičovských schůzek dříve tvořily před kabinety vyučujících. Velmi uvítáme, když konzultaci s vyučujícím bude kromě rodiče přítomen také žák. Zkušenosti nejenom ze zahraničí, ale také ze stále většího množství tuzemských škol ukazují, že nejlepší variantou konzultací o úspěších a neúspěších ve škole je setkání dítě, rodič (e) a učitel. Očekáváme, že konzultační hodiny přinesou rodičům i vyučujícím více času a prostoru na vzájemnou debatu. Podmínkou je jediné: v předstihu si přímo s konkrétními vyučujícími domluvit přesný čas návštěvy. Využít k tomu můžete telefon (572 549 221) nebo e-mail (podle vzoru prijmeni@zskunup.cz).


 

 

Rychlý kontakt: